Όποιος και αν είναι ο προορισμός σας... ξεκινήστε σωστά

με το Euroworld!

Σχεδιάστε μαζί μας τις διακοπές σας με μοναδικά προνόμια...

6 άτοκες δόσεις

Προνομιακές τιμές

Παράδοση των εισητηρίων στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση

 
Αφιέρωμα
Κούβα
Αιθέρια, ρομαντική, και μυστηριακή, η Κούβα είναι ένας προορισμός όλο μυστήριο και αντιθέσεις.
Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 
 
 

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «EUROWORLD Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα την Αθήνα (Λ.Συγγρού αρ.49) και ΑΦΜ 999883462 ΔΟΥ ΙΗ’ Αθηνών (η «Εταιρεία»)  ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που επισκέπτονται το site ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών του (τα «Υποκείμενα») ότι θα επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα που συλλέγονται μέσω του site,  προς το σκοπό εκτέλεσης των παραγγελιών που υποβάλλουν μέσω του site για την κράτηση και έκδοση ακτοπλοϊκών ή αεροπορικών εισιτηρίων, εξυπηρέτησης, υποστήριξης και παρακολούθησης των σχετικών συναλλαγών, επικοινωνίας του επισκέπτη  ή του χρήστη  με την Εταιρεία, αποστολής στους επισκέπτες ή χρήστες ενημερωτικού/διαφημιστικού υλικού σχετικά με ταξιδιωτικές υπηρεσίες εφόσον εγγραφούν στην υπηρεσία Newsletter και δηλώσουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεων της Εταιρείας και προάσπισης των συμφερόντων της. Αποδέκτες των δεδομένων: Για τα δεδομένα τα σχετικά με την εκτέλεση των παραγγελιών: οι αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες. Για τα δεδομένα τα σχετικά με τη χρέωση της πιστωτικής κάρτας Εurobank των χρηστών  προς το σκοπό πληρωμής του αντιτίμου των παραγγελιών:  η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK – ERGASIAS Α.Ε.» και η «Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης και Διαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης Ανώνυμη Εταιρεία». Για τα δεδομένα που δικαιούται ή υποχρεούται η Εταιρεία να ανακοινώνει βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή των οποίων η ανακοίνωση είναι απολύτως αναγκαία για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της: δημόσιες υπηρεσίες και δικαστικές ή διοικητικές αρχές, δημόσιοι λειτουργοί ή τρίτοι. Τα Υποκείμενα οφείλουν να γνωστοποιούν στην Εταιρεία το σύνολο των αληθών στοιχείων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της παραγγελίας τους,  όπως π.χ. όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Με την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων κάθε Υποκείμενο παρέχει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή, τήρηση, χρήση και επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών του δεδομένων. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των Υποκειμένων από τους παρόχους των εισιτηρίων  καθορίζεται σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους που οι ίδιοι διαμορφώνουν και γνωστοποιούν και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους πρόσβασης και αντίρρησης (άρθρα 12 και 13 του ν. 2472/1997, όπως ισχύει εκάστοτε) τα Υποκείμενα μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρεία αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@eurobanktravel.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχουν δηλώσει, επισυνάπτοντας αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.

 

 
Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε με το Euroworld στο τηλ. 214 40 57 352