Όποιος και αν είναι ο προορισμός σας... ξεκινήστε σωστά

με το Euroworld!

Σχεδιάστε μαζί μας τις διακοπές σας με μοναδικά προνόμια...

6 άτοκες δόσεις

Προνομιακές τιμές

Παράδοση των εισητηρίων στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση

 
Αφιέρωμα
Κούβα
Αιθέρια, ρομαντική, και μυστηριακή, η Κούβα είναι ένας προορισμός όλο μυστήριο και αντιθέσεις.
Γενικοί Όροι Χρήσης
 
 
 

1. Η Εταιρεία
Η παρούσα ιστοσελίδα (στο εξής η «Διαδικτυακή Εφαρμογή»)  διευθύνεται από την εταιρία με την επωνυμία «EURO WORLD TRAVEL Ε.Π.Ε ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», η οποία εδρεύει στον Ταύρο Αττικής (25ης Μαρτίου 15, Θεσσαλονίκης και Τεώ), με αρ. ΓΕΜΗ 004336501000, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 999883462 της Δ.Ο.Υ. ΙΗ’ Αθηνών και άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ 0206E61000199300  (στο εξής η «Εταιρεία»).

2. Ισχύς Όρων
Η χρήση της Διαδικτυακής Eφαρμογής  και οι προσφερόμενες μέσω αυτής υπηρεσίες της  Εταιρείας διέπονται από τους παρόντες όρους. Ο χρήστης της Διαδικτυακής Εφαρμογής οφείλει, πριν πραγματοποιήσει την οποιαδήποτε συναλλαγή, να  διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους.  Με την πραγματοποίηση συναλλαγής μέσω της Διαδικτυακής Eφαρμογής (κράτηση και αγορά αεροπορικού ή ακτοπλοϊκού εισιτηρίου), θεωρείται ότι ο χρήστης έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους.

3. Παροχές
Η Εταιρεία ενεργεί αποκλειστικά ως διαμεσολαβητής στην κράτηση και έκδοση αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που προσφέρονται από τους αναφερόμενους στη Διαδικτυακή Εφαρμογή παρόχους (στο εξής οι «Πάροχοι») και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτοί (οι πάροχοι) διαμορφώνουν και γνωστοποιούν προς τους χρήστες των ταξιδιωτικών αυτών προϊόντων (στο εξής τα «Προϊόντα»)
Οι υπηρεσίες της Διαδικτυακής Εφαρμογής απευθύνονται αποκλειστικά και μόνον σε κατόχους πιστωτικών καρτών έκδοσης της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK – ERGASIAS Α.Ε.» και διαχείρισης της εταιρείας με την επωνυμία «Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης και Διαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης Ανώνυμη Εταιρεία» (στο εξής «οι Πιστωτικές Κάρτες Eurobank»).
Η κράτηση και έκδοση των Προϊόντων  μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής είναι εφικτή μόνο στην περίπτωση διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου Προϊόντος από τον Πάροχο. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί κράτηση και αγορά Προϊόντος μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής, η σύμβαση που καταρτίζεται δεσμεύει αποκλειστικά τον χρήστη και τον Πάροχο του Προϊόντος.
Η υπηρεσία της Εταιρείας συνίσταται αποκλειστικά στη διαμεσολάβηση μεταξύ των χρηστών και των Παρόχων και η ευθύνη της περιορίζεται μόνο στην εκπλήρωση της υπηρεσίας αυτής. Η Εταιρεία  δεν διοργανώνει δικά της ταξίδια. Για την εκπλήρωση των συμβάσεων που καταρτίστηκαν μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο ο εκάστοτε Πάροχος.  Ο χρήστης οφείλει να  ενημερώνεται  για τους  όρους συναλλαγών των Παρόχων  και να τους αποδέχεται  εφόσον συμφωνεί. Η χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας καθώς και η απόκτηση των  Προϊόντων μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής προϋποθέτει τη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων καθώς και των όρων χρήσης που διαμορφώνουν και γνωστοποιούν οι Πάροχοι προς το κοινό και αφορούν το εκάστοτε ταξιδιωτικό Προϊόν που παρέχουν. Κατά τη διαδικασία πρόσβασης στη Διαδικτυακή Εφαρμογή και της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών απαιτείται από τους χρήστες η προσεκτική ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων ως προϋπόθεση για την εξέλιξη της διαδικασίας πρόσβασης και λήψης των παρεχομένων υπηρεσιών.
Η επικοινωνία -  συμπεριλαμβανομένης της όποιας ενημέρωσης απαιτείται, δυνάμει των παρόντων όρων, μεταξύ της Εταιρείας και των χρηστών της Διαδικτυακής Εφαρμογής - πραγματοποιείται έγκυρα κατά κανόνα με ηλεκτρονικά μέσα και συγκεκριμένα μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιήσει ο χρήστης στην Εταιρεία για το σκοπό αυτό. Κάθε χρήστης οφείλει να γνωστοποιεί στην Εταιρεία τα αληθή του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία κατέχει νόμιμα. Κάθε χρήστης δύναται να επικοινωνήσει με την Εταιρεία ηλεκτρονικά με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eurobanktravel.gr αλλιώς τηλεφωνικά καλώντας το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στον αριθμό 211 8809797.

4. Κράτηση / Αγορά
Mε την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της ειδικής φόρμας κράτησης / αγοράς στην Διαδικτυακή Εφαρμογή και την περάτωση της διαδικασίας αγοράς, ο χρήστης δίνει ρητή εντολή στην Εταιρεία να διαμεσολαβήσει για την παροχή του Προϊόντος. Η εντολή κράτησης / αγοράς δεσμεύει τον χρήστη σε κάθε περίπτωση. Σε περίπτωση αλλαγών του ταξιδιού που έχει επιλέξει ο χρήστης, εκ μέρους του Παρόχου, (π.χ. σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης  πτήσης) η Εταιρεία, εάν έχει λάβει η ίδια ενημέρωση από τον Πάροχο, θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με το χρήστη μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία έχει ο χρήστης παράσχει σε αυτήν, και να τον ενημερώσει σχετικά. Για μεταθέσεις, καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων ή δρομολογίων πλοίων ή άλλων ταξιδιωτικών αλλαγών του Παρόχου, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.
Ο χρήστης ευθύνεται για την τήρηση των όρων που θέτει ο Πάροχος (όπως των όρων που θέτει κάθε αεροπορική εταιρία σχετικά με τον χρόνο check in ή την επιβεβαίωση πτήσεων επιστροφής). Ο χρήστης ενημερώνεται για τους όρους αυτούς από τον συγκεκριμένο Πάροχο με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

5. Επιβεβαίωση της κράτησης, αποστολή των ταξιδιωτικών εγγράφων
Ο χρήστης, για κάθε κράτηση / αγορά που διενεργεί μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής, θα λαμβάνει από την Εταιρεία  ή απευθείας από τον Πάροχο,  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στα στοιχεία που έδωσε κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, επιβεβαίωση για την κράτηση / αγορά. Ο χρήστης υποχρεούται να ελέγχει ΑΜΕΣΩΣ την ορθότητα των στοιχείων της επιβεβαίωσης (όνομα, ημερομηνία αναχώρησης, προορισμός κ.λ.π.) και να ενημερώνει την Εταιρεία  για τυχόν λάθη που υπάρχουν σ΄ αυτήν εντός της ίδιας εργάσιμης ημέρας, ή, εάν πρόκειται για μη εργάσιμη ημέρα, την αμέσως επόμενη εργάσιμη, άλλως η υπηρεσία θα παρέχεται όπως αναφέρεται στην επιβεβαίωση της κράτησης. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι  η διόρθωση του λάθους είναι εφικτή με ή χωρίς κόστος ακόμη και εάν έχει γίνει έγκαιρη ενημέρωση από τον χρήστη. Πολλοί Πάροχοι (και δη αεροπορικές εταιρείες low cost) δεν προβαίνουν σε καμία διόρθωση λάθους μετά την καταχώριση της κράτησης από το χρήστη.
Τα αεροπορικά εισιτήρια αποστέλλονται στον χρήστη ως ηλεκτρονικά εισιτήρια (e-ticket) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είτε παραλαμβάνονται από τα γραφεία της Εταιρείας στον Ταύρο Αττικής (25ης Μαρτίου 15, Θεσσαλονίκης και Τεώ)  είτε αποστέλλονται δωρεάν κατόπιν αιτήματος του χρήστη με courier εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος στη διεύθυνση που έχει δηλώσει.

6. Τιμές
Η αμοιβή της Εταιρείας για τη διαμεσολάβησή της συμπεριλαμβάνεται στην συνολική τιμή του Προϊόντος. Οι τιμές που αναγράφονται στη Διαδικτυακή Εφαρμογή για κάθε Προϊόν αποτελούν το τελικό  αντίτιμο της αγοράς του Προϊόντος στο οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των αναλογούντων φόρων και τελών καθώς και την αμοιβή της Εταιρείας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής, που ισχύουν κατά τον χρόνο της ολοκλήρωσης της κράτησης και αγοράς.  Το κόστος κάθε Προϊόντος που προσφέρεται μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής καθορίζεται από τον αντίστοιχο Πάροχο. H Eταιρεία ενημερώνεται από τον εκάστοτε Πάροχο για τις τιμές των ταξιδιωτικών Προϊόντων που παρέχονται μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής. Για τη διαμόρφωση και / ή αλλαγές στις τιμές από τον Πάροχο,  η Εταιρεία  δεν φέρει καμία ευθύνη.
Η Eταιρεία δεν ευθύνεται για τέλη κράτησης που τυχόν επιβάλλονται από τον εκάστοτε Πάροχο σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού. Τα τέλη αυτά βαρύνουν αποκλειστικά τον χρήστη.

7. Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή για την κράτηση και αγορά Προϊόντος γίνεται αποκλειστικά και μόνο με Πιστωτικές Κάρτες Eurobank. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του χρήστη θα χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση της κράτησης και ως μέσο εξόφλησης των εισιτηρίων. Αναλόγως με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική είναι δυνατή η εξόφληση του τιμήματος σε άτοκες δόσεις για ποσά άνω των 90 ευρώ. H Eταιρεία ενδέχεται να προσκαλέσει τον χρήστη να προσκομίσει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο σχετικό με την διεύθυνση κατοικίας του ή αντίγραφο της πιστωτικής του κάρτας.

8. Ακυρώσεις, αλλαγές
Η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης ενός εισιτηρίου εξαρτάται από τους όρους που θέτει ο εκάστοτε Πάροχος. Το κόστος που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης εισιτηρίου  το οποίο καθορίζεται από τους όρους του εκάστοτε Παρόχου, βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη. Σε περίπτωση που ο πάροχος παρέχει στον χρήστη το δικαίωμα ακύρωσης ή αλλαγής Προϊόντος, ο χρήστης, ο οποίος επιθυμεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την Εταιρεία  μέσω e-mail στο info@eurobanktravel.gr,  ή τηλεφωνικά καλώντας στο τηλέφωνο 210 4849900 ή μέσω φαξ στο 210 4849230 ενημερώνοντας σχετικά με το αίτημά του. Εάν η εντολή ακύρωσης/αλλαγής σταλεί μετά τις 18:00 ώρα κάθε εργάσιμης ημέρας,  ως ημέρα παραλαβής της σχετικής εντολής θεωρείται η επόμενη εργάσιμη. Στην περίπτωση που η ακύρωση ή αλλαγή επιτευχθεί,  η αμοιβή της Eταιρείας για την μεσολάβησή  της θα επιστρέφεται στο χρήστη.
Η Εταιρεία προωθεί το αίτημα στον αντίστοιχο Πάροχο  και η διαδικασία αλλαγής ή ακύρωσης ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζει ο Πάροχος αυτός .
Η Eταιρεία δεν δύναται να ακυρώσει ή να τροποποιήσει κράτηση αν δεν έχει λάβει την έγγραφη εντολή του χρήστη κατά τα ανωτέρω, στη δε περίπτωση που η αλλαγή αυτή καταστεί εφικτή μετά από έγκριση του Παρόχου, δύναται να ζητηθεί από τον χρήστη καταβολή πρόσθετου τέλους επανέκδοσης εισιτηρίου σύμφωνα με τους όρους του εκάστοτε Παρόχου.

9. Επιστροφή Χρημάτων
Σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής εισιτηρίου, η επιστροφή χρημάτων από την Εταιρεία στο χρήστη θα πραγματοποιείται εφόσον ο Πάροχος έχει πραγματοποιήσει την επιστροφή χρημάτων προς την Εταιρεία. Η επιστροφή χρημάτων από την Εταιρεία στο χρήστη θα πραγματοποιείται  το νωρίτερο στο τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία της ακύρωσης. Για πιθανές καθυστερήσεις που οφείλονται στον Πάροχο, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο έγινε η πληρωμή, δηλαδή μέσω της Πιστωτικής Κάρτας Eurobank του χρήστη. Το ποσό θα πιστώνεται στην κάρτα του χρήστη στο σύνολό του, ενώ σε περίπτωση δόσεων, το ποσό θα επιστρέφεται σε ισάριθμες ισόποσες δόσεις.

10. Διατάξεις για διαβατήρια, βίζα, συνάλλαγμα και υγειονομικές διατάξεις
Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό θα πρέπει να τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τα διαβατήρια, την βίζα, το τελωνείο, τους φόρους, καθώς και οι διατάξεις για τις εισαγωγές και εξαγωγές, όπως και οι υγειονομικές διατάξεις. Η ευθύνη για την τήρηση των παραπάνω διατάξεων βαρύνει τον χρήστη. Για έγκυρες πληροφορίες ο χρήστης πρέπει να απευθύνεται στον πάροχο του συγκεκριμένου ταξιδιού ή στο προξενείο της χώρας στην οποία πρόκειται να ταξιδέψει.

11. Αποκλεισμός ευθύνης
Οι πληροφορίες και τα στοιχεία σχετικά με τα Προϊόντα προέρχονται από τον εκάστοτε Πάροχο. Η Εταιρεία δεν δύναται να εγγυηθεί την αλήθεια, την ποιότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών.  Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων στην Διαδικτυακή Εφαρμογή Προϊόντων.
Η Εταιρεία  δεν ευθύνεται για πράξεις, λάθη, παραλείψεις, εγγυήσεις, παραβιάσεις ή αρνήσεις οποιουδήποτε Παρόχου ή για τραυματισμό, θάνατο, καταστροφή περιουσίας ή άλλες ζημίες ή αποζημιώσεις και χρηματικές ικανοποιήσεις και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από αιτία που έχει σχέση με τα Προϊόντα , ή τη χρήση  των πληροφοριών, προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από τον εκάστοτε Πάροχο ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής . Η Eταιρεία  δεν φέρει καμία ευθύνη  σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης, υπεράριθμων κρατήσεων, απεργίας, ανωτέρας βίας ή άλλης αιτίας που δεν βρίσκεται  στον άμεσο έλεγχό της. Επιπλέον δεν έχει καμία ευθύνη αποζημίωσης για οποιοδήποτε πρόσθετο έξοδο, παράλειψη, καθυστέρηση, αλλαγή δρομολογίου ή πράξη οποιασδήποτε κρατικής αρχής.
Η Εταιρεία δεν εγγυάται ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την επάρκεια, καταλληλότητα, την διαθεσιμότητα των Προϊόντων που παρέχουν οι Πάροχοι,  για τις τυχόν πράξεις ή παραλείψεις αυτών καθώς και για την  εκπλήρωση της παροχής τους προς τους χρήστες από τις οποίες είναι δυνατό να προκύψουν αξιώσεις αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών ή και οποιουδήποτε τρίτου για άμεση ή έμμεση ζημία, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εσόδου ή κέρδους, απώλεια ευκαιρίας, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων και εν γένει για οποιουδήποτε είδους θετική ή αποθετική ζημία η οποία οφείλεται ή αφορά στην απόκτηση των Προϊόντων μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής.
Για την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση από τον χρήστη και η συλλογή και επεξεργασία από την Εταιρεία πληροφοριών που αφορούν και δύναται να αποτελούν και προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Ο εκάστοτε χρήστης της Διαδικτυακής Εφαρμογής και των παρεχομένων μέσω αυτής υπηρεσιών παρέχει την ανεπιφύλακτη άδειά του προς την Εταιρεία να συλλέγει, χρησιμοποιεί και διαβιβάζει σε τρίτους Παρόχους τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης δεν συμφωνεί με την συλλογή, χρήση, επεξεργασία ή/ και διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους οφείλει να παύσει και να απέχει από την χρήση των υπηρεσιών, άλλως τεκμαίρεται ότι οι όροι συνεχίζουν να είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη.

Η Eταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της Διαδικτυακής Εφαρμογής χωρίς να εγγυάται όμως την σωστή λειτουργία και την καταλληλότητα όσον αφορά τα προγράμματα (software) καθώς και ότι η λειτουργία της Διαδικτυακής Εφαρμογής θα είναι αδιάλλειπτη ή απαλλαγμένη από ιούς. Η Διαδικτυακή Εφαρμογή εμπεριέχει συνδέσμους (links) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Η Eταιρεία δεν ευθύνεται για την διαθεσιμότητά τους, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, για το περιεχόμενο των τόπων αυτών και την πληρότητά τους, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία  προκύψει από την χρήση τους, καθώς ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.
Η Eταιρεία δεσμεύεται μόνο για την τιμή η οποία αναγράφεται στο εισιτήριο κατά τον χρόνο έκδοσής του.

12. Ευθύνη του χρήστη
Η χρήση της Διαδικτυακής Εφαρμογής πρέπει να έχει αποκλειστικά νόμιμους σκοπούς και να γίνεται με νόμιμους τρόπους, έτσι ώστε να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τη Διαδικτυακή Εφαρμογή σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών της Eταιρείας.
Χρησιμοποιώντας αυτή τη Διαδικτυακή Εφαρμογή ο χρήστης εγγυάται ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών, έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και σε περίπτωση που ενεργεί για λογαριασμό τρίτων προσώπων είναι αρμοδίως εξουσιοδοτημένος σχετικά. Ο χρήστης υποχρεούται να εποπτεύει και να αναλάβει την ευθύνη για τυχόν χρήση της Διαδικτυακής εφαρμογής από ανήλικους ή από πρόσωπα που ενεργούν στο όνομα ή για λογαριασμού αυτού (του χρήστη). Επίσης εγγυάται για την ορθότητα και την πληρότητα όλων των πληροφοριών και τα στοιχεία, τα οποία αφορούν το πρόσωπο του χρήστη ή μέλη της οικογενείας του, τα οποία διαβιβάζονται στο πλαίσιο χρήσης της Διαδικτυακής Εφαρμογής.
Οποιαδήποτε κράτηση και αν πραγματοποιηθεί για κερδοσκοπικούς, παραπλανητικούς σκοπούς ή με σκοπό την εξαπάτηση ή στην περίπτωση που αποβλέπει στην αύξηση της ζήτησης, απαγορεύεται. Η δυνατότητα κράτησης υπηρεσιών μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής επιτρέπεται να αξιοποιηθεί μόνο στην περίπτωση πραγματοποίησης νόμιμων κρατήσεων και αγορών στο όνομα του χρήστη ή και αναφορικά με άλλα πρόσωπα, στο όνομα και για λογαριασμό των οποίων έχει το δικαίωμα να ενεργήσει. Ο χρήστης αποδέχεται ότι η κατάχρηση των υπηρεσιών της Διαδικτυακής Εφαρμογής της Eταιρείας ενδέχεται να έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του συγκεκριμένου χρήστη από την πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

13. Δικαιώματα
Το σύνολο των πληροφοριών, των στοιχείων και των απεικονίσεων και εν γένει του περιεχομένου που αναρτάται στη Διαδικτυακή Εφαρμογή καθώς και του λογισμικού και των εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του εικαστικού μέρους, που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία και τη διαχείριση αυτής, αποτελούν κυριότητα και πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK – ERGASIAS Α.Ε. ή των αντίστοιχων δικαιοπαρόχων ή συνεργατών της Εταιρείας.
Κάθε χρήστης της Διαδικτυακής Εφαρμογής οφείλει να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες μέσω αυτής πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με την προορισμένη χρήση τους δηλαδή για τη ολοκλήρωση της υπηρεσίας που έχουν επιλέξει μέσω αυτής και να απέχει από οποιαδήποτε απόπειρα ή ενέργεια αναπαραγωγής, ιδιοποίησης, αντιγραφής, αλλοίωσης, τροποποίησης και εν γένει μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτών άλλως χρήσης που δεν εξυπηρετεί την προοριζόμενη χρήση τους.
Το σύνολο των σημάτων και των διακριτικών γνωρισμάτων, είτε είναι κατοχυρωμένα είτε όχι, που αναρτώνται ή/ και γνωστοποιούνται στη Διαδικτυακή Εφαρμογή ανήκουν στην Εταιρεία ή την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK – ERGASIAS Α.Ε. ή στους τρίτους Παρόχους στους οποίους αναφέρονται ή/ και στους δικαιοπαρόχους αυτών. Κάθε χρήστης οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια χρήσης, εκμετάλλευσης, ιδιοποίησης, αλλοίωσης και εν γένει μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των διακριτικών γνωρισμάτων αυτών καθώς και από οποιαδήποτε απόπειρα παραπλάνησης του κοινού σχετικά με τον πάροχο του περιεχομένου, δικαιούχο των ανωτέρω δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τους παρόχους των υπηρεσιών ή/ και την ταυτότητα του διαχειριστή της Διαδικτυακής Εφαρμογής.
Ρητώς διευκρινίζεται, προς άρση κάθε τυχόν αμφισβήτησης, ότι οι χρήστες  δεν έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ή και να εκμεταλλευτούν τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής από την Εταιρεία ή/ και τρίτους Παρόχους για εμπορικό σκοπό, π.χ. για την παροχή αντιστοίχων ή άλλων υπηρεσιών προς τρίτους με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.

14. Ασφάλεια Συναλλαγών
Το ονοματεπώνυμο των χρηστών, η ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας τους  (e-mail), η διεύθυνση κατοικίας τους, ο αριθμός τηλεφώνου όπως επίσης και ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας των χρηστών είναι απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να πραγματοποιηθεί  η κράτηση και αγορά του Προϊόντος.

Τα ανωτέρω στοιχεία καταχωρούνται κάθε φορά που γίνεται κράτηση ή αγορά Προϊόντος μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής.
Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων των χρηστών, όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών που εισάγονται στη Διαδικτυακή Εφαρμογή για τη χρέωση των πιστωτικών καρτών,  κρυπτογραφούνται και μεταφέρονται στην  «Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης και Διαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης Ανώνυμη Εταιρεία», που έχει την διαχείριση των Πιστωτικών Καρτών Eurobank, σε κρυπτογραφημένη μορφή. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι σύμφωνα με τα σημερινά τεχνικά μέσα, δεν είναι δυνατή η εγγύηση της απόλυτης ασφάλειας στη μεταβίβαση στοιχείων μέσω του Διαδικτύου. Για τη μεταβίβαση δεδομένων μέσω Διαδικτύου ευθύνεται αποκλειστικά ο χρήστης. Η διαδικασία εξόφλησης μέσω πιστωτικών καρτών υλοποιείται αποκλειστικά και μόνο μέσα από το σύστημα της «Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης και Διαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης Ανώνυμη Εταιρεία» με τα συστήματα ασφαλείας αυτής καθώς και  της Τράπεζας EUROBANK – ERGASIAS Α.Ε. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη στην Εταιρεία είναι εμπιστευτικές και αυτή έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών που επιλέγει ο εκάστοτε χρήστης μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής.
Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι / συνεργάτες έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες /στοιχεία που αφορούν στις συναλλαγές που διεκπεραιώνονται μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής  και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών της Διαδικτυακής Εφαρμογής.
Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών/ πελατών και των συναλλαγών τους, παρά μόνο στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας που έχει επιλέξει ο χρήστης.
Για τη δική τους ασφάλεια, θα πρέπει και οι χρήστες να χειρίζονται όλες τις πληροφορίες που γνωστοποιούν ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

15. Τροποποίηση  Ορων
Η Eταιρεία δύναται τροποποιεί τους παρόντες όρους, με ισχύ για το μέλλον,  με ανάρτηση των νέων όρων στη Διαδικτυακή Εφαρμογή, στην οποία θα εμφανίζονται οι όροι όπως ισχύουν την συγκεκριμένη στιγμή. Ο  χρήστης υποχρεούται,  κάθε φορά που επισκέπτεται ή κάνει χρήση της Διαδικτυακής Εφαρμογής, να ενημερώνεται για τους όρους που εκάστοτε ισχύουν, οπότε και θα θεωρείται ότι τους έχει αποδεχθεί εφόσον χρησιμοποιήσει περαιτέρω τη  Διαδικτυακή Εφαρμογή.
 

16. Εφαρμοστέο δίκαιο
Το δίκαιο που εφαρμόζεται στις σχέσεις μεταξύ των χρηστών της Διαδικτυακής Εφαρμογής και της Eταιρείας είναι το ελληνικό.

 

 
Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε με το Euroworld στο τηλ. 214 40 57 352